PDF-Icon

ПРОЧУ СЕ МАРКАТА БЪЛГАРИЯ ®
ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА


Не ме бъркайте с който и да е обикновен бизнес. Моят бизнес е в едно с безбройните мисии. Моята работна сила е цялата държава - България.

Бизнесът ми се свързва с други бизнеси извън граница, докосва се до битието на много хора и създава нови начини на живот. Чрез моя бизнес Аз допринасям за по-светлото утре за всички около мен.

Аз посвещавам бизнеса си на общото ни бъдеще и съм съпричастен с моята поета отговорност да насърчавам просперитета на всеки един Българин.

Аз вярвам, че това води до моето собствено усъвършенстване. Аз съм всеки един Български Бизнес с безбройни мисии
в България и по Целия Свят.Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда
в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за инвестиционен интерес.

"В Бенефит България Консулт се гордеем с бизнес култура, която насърчава и толерира различни измерения на предприемачеството и лидерството, иновативното мислене, активното сътрудничество, дългосрочните и личностни бизнес взаимоотношения."

Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД


Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.

Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България
и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.


КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ
на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД

> КЪМ НАЙ-ЦЕННИЯ РЕСУРС - РИСКЪТ ➝


Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат най-разумните и ефективни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.