Бенефит България Консулт лого
ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ В БИЗНЕСА

"В Бенефит България Консулт се гордеем с бизнес култура, която насърчава и толерира различни измерения на предприемачеството и лидерството, иновативното мислене, активното сътрудничество, дългосрочните и личностни бизнес взаимоотношения."

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
PDF-Icon