Бенефит България Консулт лого


АВТОГОЛ ЗА БИЗНЕСААВТОГОЛ ЗА БИЗНЕСА


В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант, бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин

САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.


Нека никога не забравяме всеизвестните бизнес изказвания:

"Една сделка е добра, когато и двете страни смятат, че са направили компромис"

или

"Понякога най-добрата сделка (инвестиция) е тази, която не си направил"