Бенефит България Консулт лого


ЗА ГОЛЕМИТЕ ГРЕШКИ В БИЗНЕСАИСКРЕНО БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ

"Уважаеми Лидери на Българския Бизнес!

Работейки в различни ниши на бизнеса и в България и в Чужбина от 1992 година насам, с ръка на сърцето, признавам, че съм допускал не една и две грешки през изминалите години. Често се случва да допускам грешки и сега, понастоящем.

Искрено заявявам, че много пъти съм бъркал в стремежа си да спечеля абсолютно доверие и постигна реален прогрес с моите клиенти и не оспорвам факта, че не винаги съм бил прав в избора си на безпогрешни стратегии за техните бизнеси.

Извличайки безценни поуки през годините от този горчив опит на допуснати грешки, в повечето от случаите съм достигнал до извода, че когато винаги разсъждавам и действам противоположно (обратно) на това, което моите клиенти мислят, че е правилното за тях и техния бизнес, точно тогава успявам да намеря най - ефективните и верни отговори за техните изключително неотложни бизнес проблеми.

Лидерите на Българския Бизнес поне веднъж да опитат и се противопоставят на едно от своите "ПРАВИЛНИ (според тях или според общоприетите фирмени политики) РЕШЕНИЯ" за бизнеса и преосмислят ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ПЪРВОНАЛАЧНОТО тяхно БИЗНЕС НАМЕРЕНИЕ в името на благосъстоянието на бизнеса - особено що се касае за допълнителна финансова помощ, за нови капитали, инвестиции и рефинансиране, за нови бизнес проекти, за прилагане на новаторски маркетингови политики и др.

Ще бъдa повече от доволен да узная какъв ще е резултатът за бизнеса, ЗАЩОТО СЪМ СИЛНО УБЕДЕН, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ЩЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПЕЧЕЛИВШ." "

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД