ИДЕЯ 36


ЗА ИНВЕСТИЦИОННАTA СТРАТЕГИЯ
НА БИЗНЕСА:Не е достатъчно само наличието на една страхотна ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ за бизнеса, българските фирми се нуждаят и от СИСТЕМНИ, КООРДИНИРАНИ
И НЕТРАДИЦИОННИ ПОДХОДИ за изпълнението им.

ОТ КЪДЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ?ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННА НАСОЧЕНОСТ
(The Investment Pitch) на:info@bbconsult.bg →


Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за Бизнес Развитие, Допълнителни Инвестиции, Връзки с Инвеститори и Нови Партньори.