Бенефит България Консулт лого


С БИЗНЕСА НАПРЕД, НЕ НАЗАД!


БИЗНЕСЪТ ДА ПРОДЪЛЖИ
НАПРЕД ↦
НЕ ↤ НАЗАД


За да успеят да преобразят бизнеса във високо ефективен и самостоятелно печеливш субект (без задължително банково финансиране и помощни програми за развитие на бизнеса), на бизнес лидерите в България НЯМА ДА Е ЛЕСНО.

С Бенефит България Консулт и Инвеститори, проявяващи интерес към ориентирани за растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели и значителни нива на свободни парични потоци, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с високи цели за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво, ЩЕ БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЛЕСНО.

Приложимият избор за собствениците и лидерите измежду това БИЗНЕСЪТ ДА ОСТАНЕ В ЗАСТОЙ или ДА СЕ ВЪРНЕ НАЗАД, ще бъде само един:


ДА ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД ↦Да посрещнат новите предизвикателства на силно зависимата от Европа българска икономика, високата кредитна зависимост от банкови институции и все по-нарастващата нужда от фирми (последователи и изпълнители), вместо от фирми, свободно развиващи се като самостоятелни и независими бизнес субекти, стремящи се към лидерство в национален и световен мащаб - ЩЕ БЪДЕ ВАШАТА МИСИЯ.

Да съдействаме на фирми с положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина - ЩЕ БЪДЕ НАШАТА МИСИЯ.> ЛЕСНО Е ↦