Бенефит България Консулт лого


ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСВМЕСТО БИЗНЕСЪТ ДА СЕ ФОКУСИРА ДА БЪДЕ ПЪРВИ В СВОЯ СЕКТОР, ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ФОКУСИРА ДА Е МНОГО ПО-ДОБЪР, ОТКОЛКОТО Е В МОМЕНТА.


Всяка фирма си има своя собствен предел на развитие и в повечето случаи Водещите на Бизнеса, непознавайки достатъчно истинските нужди на пазара заедно с недобрата преценка за собствените си възможности, прекалено обсебени от фикс идеята да бъдат първи в сектора, в който оперират, се насочват към развитие на своя бизнес в много погрешната посока, вместо да предприемат преструктуриране, приспособяване, коопериране и съвместно сътрудничество - без допълнителни усложнения като нови "ГРАНДИОЗНИ" проекти и бизнес планове, обвързани с дългосрочно банково или друго кредитиране, както и несигурни обещания за бъдещи (нископечеливши) сделки.

ВОДЕЩИТЕ НА БИЗНЕСА ДА ПРЕЦЕНЯТ ВНИМАТЕЛНО СВОЯ РЕАЛЕН ПРЕДЕЛ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОМИСЛЯТ ЗА ДРУГА, ПО-РАЗЛИЧНА ПОСОКА ЗА ПОЕТАПНО И МНОГО ПО-СИГУРНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС.Много бизнеси не само по света, а и у нас - в България, са успели и оцелели досега, именно защото отдавна са разбрали (са се примирили), че са достигнали своя достатъчен предел и нямат никаква нужда от повече развитие, още по-малко да гонят ПЪРВО МЯСТО в своя икономически сектор.

ПРЕДИ ДА ПОМИСЛЯТ ЗА КАКВОТО И ДА Е РАЗВИТИЕ, ВОДЕЩИТЕ НА БИЗНЕСА ДА СЕ ЗАЕМАТ СЕРИОЗНО И МНОГО ДОБРЕ ДА ПРОУЧАТ ПАЗАРА.> ПЪРВО ПРЕСТРУКТУРИРАЙ, ПОСЛЕ РАЗВИВАЙ