Бенефит България Консулт лого


ИДЕЯ – ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС СЪВЕТ 1ДИРЕКТНАТА ПРОДАЖБА Е РАВНА
НА ДИРЕКТНА ЗАГУБАОбявяването на бизнеса директно за продажба гарантира сигурни и директни загуби.Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.

Правилото, към което трябва да се придържат, е:

НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес"Най-добрият начин да се провали един бизнес е да се обяви публично, че се продава, защото работниците, служителите, клиентите, контрагентите, наемодателите и т.н. може да не си допаднат с новите собственици на бизнеса.

Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност, ще бъдат Вашите конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша
НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ БИЗНЕСА И СЕКТОРА В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.


И не само това, а и това, че Вие и Вашия бизнес и марката на бизнеса за Вашите конкуренти сте вече ИСТОРИЯ."

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООД