Бенефит България Консулт лого


СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ
НА БЪЛГАРИЯ?

Президентът на България стои над парламента и всички останали държавни институции, но нека Собствениците и Лидерите на бизнеса никога да не забравят, че над президента стои държавата, а над държавата стои БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС.

Животоспасяващата линия (The LifeLine) на една държава са нейните финансови ресурси и капитали.


Капиталите на България в никакъв случай НЕ ТРЯБВА изцяло да зависят от високолихвените дългосрочни заеми на Световната банка и многобройните безвъзмездни Европейски субсидии - така наречените "спомагателни финансови инструменти" за бизнеса. Те трябва в много голям процент да зависят от експортния потенциал на Българския бизнес, от нови външни партньорства, от повече чужди Инвестиции и поддържащо бизнес развитие на световно ниво.

Повишаването на конкурентоспособността и стандарта на живот в България изключително зависят от компаниите, конкуриращи се на Световните пазари. Те са ключът към бъдещото устойчиво и икономическо развитие на нашата държава.Нека всяка една, ориентирана към растеж българска фирма да е една от тези компании със силно развити Чужди Партньорства, Нови Инвестиции
и ВИСОКА НАЦИОНАЛНА ЗНАЧИМОСТ.