Бенефит България Консулт лого


ФИНАНСОВА БИЗНЕС ИСТОРИЯИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС СЕ КОНВЕРТИРА В ИЗМЕРИМО БЪДЕЩЕ


ИСТОРИЯТА ВИНАГИ Е ВДЪХНОВЯВАЛА БЪДЕЩЕТО. БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ ДА БЪДАТ БДИТЕЛНИ ЗА НОВИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ И СТРАТЕГИИ, КОИТО МОГАТ
ДА ИЗСКОЧАТ ОТ МИНАЛОТО.
Независимо от краткия ни посткомунистически бизнес период (в сравнение със 300 годишното световно финансово минало) и българската финансова история може да се "похвали" с примери за маниакална човешка лудост за бърза и лесна печалба.

Зрели мъже и жени наивно инвестираха всичките си дългогодишни спестявания, необмислено залагаха фамилни имоти, теглеха безумни кредити само и само да започнат бизнес в периода на така наречения "възход" на българската икономиката.

Това добре се визира по време на финансовата криза (1996г.-1997г.), строителния бум (2005г.-2008г.), издутия енергиен балон на възобновяемите източници и набързо фалиралата банка КТБ.

От създаването на първите модерни корпорации отпреди повече от 300 години, светът е свидетел на множество финансови мании в световната икономика добре известни на всички:

- Холандската Тулипомания (1634г.-1637г.)

- (The buble act) (1720 г.)

- Британската Железопътна Мания (1840 г.)

- Масивната спекулация (1929 г.)

- Така наречената Nifti Fifty (1970 г.)

- Японският бъбъл (1980 г.) и още много други финансови мании - всички завършили в сълзи.

Финансовата история,
за съжаление, занапред ще продължи да се повтаря и оказва пряко влияние върху Българската икономика, затова всеки амбициозен човек на бизнеса е добре винаги да има едно на ум и се съобразява с нея. Това особено важи за тези, които се занимават със счетоводство - езика на бизнеса и статистиката - инструмента, който ни учи да анализираме правилно вероятностите и риска.ЛИДЕРИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС Е ДОБРЕ ДА ПОМНЯТ, ЧЕ РИСКЪТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЗАПЛАШИТЕЛЕН, КОГАТО Е НЕЗАБЕЛЕЖИМ, ОТКОЛКОТО, КОГАТО Е НАЯВЕ.


ТРЯБВА МНОГО ВНИМАТЕЛНО ДА ДЪРЖИМ ПОД ОКО И АНАЛИЗИРАМЕ НЕОТДАВНАШНАТА БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ИСТОРИЯ И ПО-ЧЕСТО ДА СИ ПРИПОМНЯМЕ СВЕТОВНАТА, ЗАЩОТО ТОЧНО ОТ ТАМ МОГАТ ДА ИЗСКОЧАТ ЕДНИ ОТ НАЙ-ПЕЧЕЛИВШИТЕ ИДЕИ И СТРАТЕГИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС.