ЗА НАС

Не ме бъркайте с който и да е обикновен бизнес. Моят бизнес е в едно с безбройните мисии. Моята работна сила е цялата държава - България.

Бизнесът ми се свързва с други бизнеси извън граница, докосва се до битието на много хора и създава нови начини на живот. Чрез моя бизнес Аз допринасям за по-светлото утре за всички около мен.

Аз посвещавам бизнеса си на общото ни бъдеще и съм съпричастен с моята поета отговорност да насърчавам просперитета на всеки един Българин.

Аз вярвам, че това води до моето собствено усъвършенстване. Аз съм всеки един Български Бизнес с безбройни мисии
в България и по Целия Свят.

Мисия, Цели и Визия на Бенефит България Консулт


НЕ САМО БИЗНЕС УСЛУГИ, А РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ. В БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЗАВИНАГИ ПРОМЕНЯМЕ НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС И ЗА БИЗНЕСА КАТО ЦЯЛО В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА.

Мисия:

Мисията на Бенефит България Консулт е да сформира и изгради стабилна бизнес мрежа от предприемачи и утвърдени бизнесмени, които да прилагат новите световни модели за управление и развитие на бизнеса. Ден след ден със своята Мисия, Бенефит България работи за подобряване икономиката на страната ни и превръщането й не само в модерна Европейска държава, а и в активен и достоен участник в Световната икономика.

Прокламирайки бизнес идеите си НЕ САМО КАТО БИЗНЕС УСЛУГИ, А КАТО РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ, Бенефит България е на българския пазар, за да подготви СЛЕДВАЩИТЕ ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС отрано и навреме да предвидят последствията и реагират адекватно на предизвикателст -
вата на световната глобализация, новите световни модели за управление и развитие на бизнеса.

Цели:
Да помагаме на българските предприемачи да разширят кръгозора си и разчупят досегашните стереотипи за начините на финансиране и кредитиране на бизнеса в България от Банки, Европейски фондове и други Кредитни Институции (които в повечето случаи вместо да помагат, затормозяват, заробват и значително забавят развитието на който и да е бизнес), да отворят съзнанието и бизнеса си за нови идеи, нови Партньори - Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина, които да инвестират в тях и техния бизнес

Да насърчаваме българските предприемачи да приемат и други алтернативи за бърз растеж, завземане на нови пазари и генериране на сигурна печалба за техния бизнес, различен от "органичния растеж"

Да стимулираме малкия и среден бизнес да създава, произвежда и предлага конкурентоспособни стоки / услуги на световно ниво

Да създаваме колективни търговски марки и изграждаме нови дистрибуционни канали по целия свят

Да издигаме имиджа на България като производствена сила и прокламираме високото качество на българските продукти / продукция / услуги в световен мащаб

Да съветваме всички фирми да не се конкурират помежду си (особено българските), а да се обединяват и винаги да се стремят да изграждат печеливши партньорства с по-големите "играчи" в техния сектор не само от България, а и от целия свят

Да спомагаме собствениците на фирми да предприемат навременни спешни мерки за преструктурирането или цялостната продажба на техния бизнес

Да подпомагаме български фирми да избегнат фалит и възстановят тежкото си финансово състояние

Да подготвим българските собственици на фирми отрано и навреме да предвиждат последствията и да реагират адекватно на предизвикателствата на световната глобализация

Визия:
С нашите експертни бизнес съвети ние завинаги променяме начина, по който мислят клиентите ни за техния бизнес и за бизнеса като цяло.
Ние им съдействаме да взимат най-ефективните решения, които да не са само в интерес на бизнеса им, а да са най-вече в техен ЛИЧЕН ИНТЕРЕС.За основателя на Бенефит България Консулт ЕООД

Николай Славков е с повече от 24 години опит в националната TВ и Радио реклама, организирането на събития, професионалните продажби, човешките ресурси, развитието на бизнеса, набирането на инвестиции, бизнес консултантските и изпълнителски услуги в страни като Норвегия, Канада, Франция и България.

Той е незаменим специалист в уникалното представяне и презентиране на фирми пред Инвеститори и Бъдещи Бизнес Партньори. Николай Славков е получил образованието си в John F. Kennedy Бизнес Институт Монреал – Канада със специалност Професионални Продажби (Professional Sales).


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес

PDF-Icon