• ИНВЕСТИРАЙТЕ ДЪЛГОСРОЧНО
    НАМЕРЕТЕ ДЪЛГОСРОЧНО И СИГУРНО МЯСТО ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВАШИТЕ КАПИТАЛИ КАТО ГЛАСУВАТЕ ДОВЕРИЕ НА ЕДНИ ОТ НАЙ - ОРИЕНТИРАНИТЕ КЪМ РАСТЕЖ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ.

ИНВЕСТИТОР

КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНО ДЪЛГОСРОЧНО ИНВЕСТИРАНЕ И ПАРТНЬОРСТВО

Бенефит България Консулт предлага на български юридически лица дългосрочно партньорство и сътрудничество за съвместно инвестиране
(дялово участие) в български фирми:

• Инвестиране (без публично предлагане) в малки и средни, наскоро модернизирани частни фирми в етап на растеж и разрастване, работещи в перспективни сектори на Българската икономика, с положителни финансови показатели, с висок процент на свободни парични потоци, с голям потенциал за бъдещ растеж, с отлично подготвени и мотивирани собственици за по-нататъшно развитие не само на Европейски, а и на световни пазари.

• Инвестиране във фирми в етап на органичен растеж.

a) Органично - инвестиции в ресурси за разширяване дейността на фирмата за производство на нови продукти, встъпване на нови пазари, географски региони и изграждане на нови канали за дистрибуция в България и Чужбина.

б) Чрез сливания и придобивания - ускоряване на растежа чрез придобивания.

• Инвестиране във фирми в етап на преструктуриране и др.

Сектори:
- Земеделски сектор (зърно производство и търговия)
- Хранителен сектор
- Индустриален сектор
- Проекти в туристически сектор
- Проекти с недвижими имоти и земеделски земи
- Проекти за електронна търговия, аутсорсинг услуги и др.


> ЗА НАС

> ИСТОРИЯ