Бенефит България Консулт лого


INVEST AGRICULTURE BULGARIAПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ


Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции (чрез придобиване на дружествени дялове и акции) в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с високи цели и намерения за развитие
на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.