INVESTMENTS BULGARIAПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР ИНДУСТРИАЛЕН

Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции (чрез придобиване на дружествени дялове и акции) в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари и мотивирани собственици / акционери с високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.