Бенефит България Консулт лого


ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И СВЪРЗВАНЕ С ИНВЕСТИТОРИ


Готови сме ДА ДОСТАВИМ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ за РАЗВИТИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО до СВЕТОВНО НИВО.


Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери
с високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.