ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСА


ЛИДЕРИТЕ ДА ЗАПЛАНУВАТ
И НАПРАВЯТ
ПЪЛЕН СКЕНЕР
НА БИЗНЕСА

Бизнесът отдавна не изглежда така, както бихте искали да бъде. Фирмата има недостиг на оборотни средства. Продажбите и клиентите драстично са намалели. Има обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно. Изразходвани са твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били резултатни. Фирмата е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други контрагенти и я грози лош кредитен рейтинг. Бизнесът е изправен пред реална заплаха от неизбежен фалит.

Дори само един от по-горе изброените фактори да е достигнал бизнеса, той обикновено предизвиква множество проблеми, като:
ниски обороти, спад на продажбите и клиентите, намаляне на печалбите, липса на ликвидност и др.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ПРОПУСКИ В БИЗНЕСА ДНЕС, ЩЕ СПЕСТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (АКЦИОНЕРИТЕ) МНОГО СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ УТРЕ.


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес

"Поглеждайки безпристрастно към цялата дейност отстрани на един бизнес, са необходими само няколко часа, за да се открият и установят всички спънки, които досега са възпрепятствали развитието на която и да е фирма.

А когато се посети фирмата на место с цел запознаване с бизнеса по-обстойно и по-отблизо, ще се навлезе много по-детайлно в дейността и работата на фирмата и ще се открият най-критичните проблеми, които отдавна Собствениците (Акционерите) НЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ.

Ще се отдели много повече време, за да се опознаят самите Собственици (Акционери) като личности, каква е семейната им динамика, ще трябва да се разбере кое е това, което ги кара да се притесняват и, най-вече, кои са тези хора от обкръжението им, които им говорят за техните лимити, ограничения и страхове, вместо за техните възможности."

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООДОТ КЪДЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ:


> ОТ ПРОДУКТИ КЪМ УСЛУГИ →

Преструктурирай и успешно препозиционирай фокуса на бизнеса
ОТ ПРОИЗВОДСТВО САМО НА ПРОДУКТИ КЪМ ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ
като нов начин на работа.