ЗА ПРОГНОЗИТЕ В БИЗНЕСА


КОЙ ВЯРВА НА ПРОГНОЗИТЕ?


Всички прогнози в света се създават, за да може умело да се внуши чувството, че някой, някъде, по някакъв начин знае, има силата и може да предскаже с точност бъдещето ни.Изглежда човешката природа е устроена така, че да се стреми да не изчаква случайността на събитията, а смело да ги изпреварва, дори създава и успешно реализира. Днес вече може да прибавим и метеорологичното време на планетата, което от няколко десетилетия е преминало в ръцете на хората. За добро или за зло, никой не знае докъде може да доведе това вглъбено високо самочувствие на човека и стремежът му да се намесва във физическите закони на вселената, но безспорен факт е, че физическите закони започват успешно да се овладяват от него и, ако начините за прилагане работят добре, е много вероятно да просъществуват дълго време занапред.

Лесно е да се направят прогнози за събития и случки, когато самите събития и случки се изпълняват и контролират от тези, които са планирали прогнозите с една единствена цел - да управляват. Да вземем за пример всички Агенции за социологически, бизнес и други проучвания по света. Изберете която и да е...

И така - Кой вярва на прогнозите?... Само тези, които не вярват на себе си и в собствените си лични преценки.

Някъде, някой решава бъдещето на света, световната икономика, бизнеса, дори метеорологичните процеси на времето, а на нас всички тези планове за бъдещето ни се внушават и представят като прогнози. Всъщност това са добре обмислени и проектирани планове с висока бизнес насоченост и икономически интерес.

Всичко написано по-горе важи и за бизнеса.

Не оставяйте бизнеса да се движи стриктно по течението на прогнозите, защото е много вероятно, когато набере значителна скорост и е твърде убеден в истинността на прогнозите, бизнесът да бъде отнесен от течението в много погрешната посока към много грешното място.


(Да дадем директен пример с окуражителните и положителни прогнози на Българското правителството за възможностите за печеливши инвестиции в сферата на възобновяемите източници и "гарантираната печалба" от фотоволтаичните централи.)Въпросирайте и вниквайте много надълбоко във всяка една прогноза, било то и метеорологична и винаги търсете манипулативния елемент, защото той неизменно съществува и е измислен от някого, за да е в полза
на някого.

И ако имате каквито и да е затруднения по този въпрос, потърсете ЕКСПЕРТ, който ще анализира прогнозите
за Вашия бизнес от много по-различни ъгли.


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес
"Знаците/сигналите на успеха и провалът са винаги ясно видими за тези, които често се оглеждат и умеят да забелязват.

Собствениците, които имат визия за бъдещето на бизнеса, винаги забелязват реалността в ситуациите и преценят много внимателно обстоятелствата със случващото се около тях.

Тези предприемачи се въздържат от общата заблуда да виждат, само това, което те избират и искат да видят и се основават изключително и само на своите собствени преценки и решения, които са направени въз основа на реалистично тълкуване на предупредителните знаци
и сигнали. "

Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД