БИЗНЕС РАЗВИТИЕ СЕГА ИЛИ НИКОГАСЕГА ИЛИ НИКОГА

Според различни наблюдения и собствени прогнозни виждания на група от Български и Външни Инвеститори, тясно свързани с Бенефит България Консулт, следващите 3 години (от последните 30 на прехода) ще бъдат едни от най-критичните за Българската пазарна икономика, дори и за активно работещи сектори.


Промените ще бъдат водени от технологиите, свързанoстта при потребителите и съсредоточаването (събирането) на секторите. Тези три главни сили занапред ще преобръщат бизнес моделите, ще заличават границите между индустрии и бизнеси и сериозно ще изискват нови начини на мислене и възприятие за "правене" на бизнес.

Само тези Отговорни за бизнеса - Собственици, Акционери, Партньори, Бизнес Лидери и др., които ще приемат предизвикателството (СЕГА или НИКОГА) да трансформират себе си и техните компании (фирми), ще бъдат повече от конкурентоспособни, ще придобият несравнима ефективност и ще гарантират дългосрочна преданост и лоялност към своите дигитални клиенти.

Този период ще бъде още по-голямо предизвикателство за бизнеса и в България, и в Европа, и по Целия свят, тъй като ще се осъществява в среда, която още дълго време ще се охарактеризира със значителна икономическа, геополитическа и регулаторна несигурност.

С такава забързана скорост на промяната за повечето от българските бизнеси ще става все по-трудно да поддържат дългосрочни дори средносрочни, осланящи се на досегашно установени модели бизнес планове, А ИЗЧАКВАНЕТО
НЕ Е ОПЦИЯ
.


В никакъв случай НЕ е възможно да се изчаква толкова дълго Отговорните за бизнеса да получат ЗАДОВОЛИТЕЛНА ясна картина и правилно виждане за бъдещето на техния бизнес, защото това прозрение за реалната истина къде е точното място на техния бизнес в НОВОПРОМЕНЯЩАТА СЕ Българска, Европейска и Световна икономика, това бъдещо реално виждане ТЕ МОЖЕ И НИКОГА
ДА НЕ ГО ПОЛУЧАТ.