БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ


БИЗНЕС СТРАТЕГИИТЕ СА ИЗЖИВЕЛИ СВОЕТО ВРЕМЕ


Стратегиите за бизнеса са остарели, неприложими
и са изживели своето време.

СТРАТЕГИИ, КОИТО РАБОТЯТ
5 начина за трансформиране бъдещето на бизнеса
Някои лидери на бизнеса споделят, че нямат изготвена печеливша стратегия за фирмата и отчитат, че пропускат много добри възможности за повече бизнес.

Защо толкова фирми не само в България, а и по целия цвят губят изключително ценно време и парични средства за бизнес стратегии, които никога не се реализират?

Погледнато отстрани, други фирми дават вид, че бизнесът им има точна стратегия за успех, а собствениците / акционерите, изпълнителните директори и висшият мениджмънт са напълно сигурни и убедени, че вършат всичко по правилния начин:

- Да се фокусират изключително върху растежа на бизнеса

- Винаги да преследват функционална съвършеност

- Да внедряват постоянни реорганизации за постигане на промяна

- Да откриват все повече добавена стойност за продуктите / услугите с минимални ресурси

- Да реагират бързо към промените на пазара


Но тези общоприети практики и конвенционално мислене са КАПАН, който отклонява всеки един бизнес от набелязаната дестинация (главна цел).

Как лидерите да сътворят стратегия за бизнеса, която да работи с възможно най-високи резултати?

- Трябва да правят обратното на това, което всички останали от техния бранш правят, за да могат фирмите им да постигнат печалба, успех и устойчиво развитие, към които винаги са се стремили

- Трябва да останат верни на собствената си идентичност

1. Лидерите да се ограничат в преследването на растежа на бизнеса и внимателно да преценят и определят с какво точно бизнесът им е незаменим на пазара. Истинската отличима идентичност се изгражда на база неповторима уникалност, която е почти невъзможно да бъде закупена или копирана, от който и да е конкурент от бизнеса.

Това ще даде на всяка една компания непобедим двигател за нейния бърз растеж.

2. Стратегията на бизнеса да се прилага всеки ден.

Мениджърите да престанат да се фокусират върху еднообразната функционалност и налагат безкрайни бази за сравнение. Това само ще насочи бизнеса обратно към мястото, на което вече е бил на пазара заедно с всички останали.

Лидерите на бизнеса да започнат да преначертават и градят лесно функционални способи, с които да могат да осъществят стратегията на бизнеса и реализират печалба.

3. Лидерите да престанат да уеднаквяват и обезличават служителите и работниците на бизнеса.

Вместо това да набележат, идентифицират и използват различията и отделните специфичности на техните възможности, за да могат те да заработят в полза на стратегията на бизнеса. Това ще помогне на работниците и служителите всекидневно да прилагат и изпълняват новата стратегията на бизнеса.

4. Да се намалят разходите, за да се подобри растежа.

Много от фирмите в България правят от 30 % до 40% разходи за дейности, които нямат нищо общо със стратегията на бизнеса. Вместо това лидерите да преосмислят наново бюджета и инвестират средства в своята уникална отличителна идентичност, за да могат да диверсифицират бизнеса и постигнат сериозни успехи в набелязаните от тях цели.

5. Да определят бъдещето на бизнеса

Лидерите да спрат непрестанно да реагират към промените на пазара. Най-добрият начин да се притежава бъдещето на бизнеса е лидерите да го набележат и начертаят със собствени ръце.


Лидерите да преустроят изцяло индустрията според най-силните отличителни качества на бизнеса и се насочат към ниша на пазара, в която техният бизнес да е ДОМИНИРАЩ.> СЪТВОРИ НЕКОПИРАЩИ СЕ ОТ КОНКУРЕНТИТЕ БИЗНЕС СТРАТЕГИИ