ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ / СВЪРЗВАНЕ С ИНВЕСТИТОРИ


"ДВЕ крачки напред, ЕДНА назад" обикновено е отрицателен израз за СОБСТВЕНИЦИТЕ / ЛИДЕРИТЕ, които изпитват трудности с постигането на напредък в БИЗНЕСА.
Но погледнато от ОБРАТНАТА СТРАНА - "ЕДНА крачка назад, ДВЕ напред" означава, че вместо ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА да поемат каквато и да е вина върху себе си за една погрешна стъпка, по - добре ДА ИЗЛЯЗАТ ОТПРЕД, СНИЖАТ ГЛАВА, ПОТЪРСЯТ НОВИ СИЛИ и СЕРИОЗНО НАТИСНАТ ЗА ОЩЕ ДВЕ КРАЧКИ НАПРЕД.ОГРОМНАТА СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОГАТО СОБСТВЕНИЦИТЕ (АКЦИОНЕРИТЕ)
И ТЕХНИЯ БИЗНЕС
СА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ


ТРЕТАТА
СТРАНА

При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.

Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия бранш е повече от гарантирано.

Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa, винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и капиталовите им вложения.

Ако в досегашните взаимоотношения с Инвеститорите / Партньорите в бизнеса са възникнали временни трудности и с течение на обстоятелствата и времето партньорските връзки постепенно са охладнели, най-разумното решение е Собствениците (Акционерите) да се обърнат към доверен Партньор, който да влее нова позитивна сила в отношенията с досегашните Инвеститори / Акционери като им отвори още врати за нови инвестиционни възможности в България.


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес

"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си
и бизнеса си директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от България или от Чужбина."

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООД
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
"МЕКАТА" ЧАСТ В БИЗНЕСА

"МЕКАТА" част в бизнеса е "НАЙ-ТВЪРДАТА" част. Много собственици на български фирми считат, че "служебното" говорене (комуникиране) с клиентите ще им донесе престиж, PR, ще генерира доверие и по този начин ще....

> ПОВЕЧЕ