КОНВЕРТИРУЕМАТА ВАЛУТА НАРЕЧЕНА “ДОВЕРИЕ”КОНВЕРТИРУЕМАТА ВАЛУТА НАРЕЧЕНА "ДОВЕРИЕ"


"Чуждите (Частни) Инвеститори заедно с техните Преки Инвестиции в България, възлизащи на повече от 40 милиарда € (приблизително) през последните 13 години са ДОВЕРИЛИ своите капитали именно на хора, които се занимават най-вече с Консултации за Бизнеса в България.
ТОВА Е МНОГО СЕРИОЗНО ДОВЕРИЕ.На кого си доверява капиталите е от изключително важно значение за всеки Инвеститор, независимо дали
е Чужденец или Българин.

Утвърдените Консултанти в България със своя професионализъм придават значение, чиято стойност се гради много често само върху общественото доверие.

Те са на Българския пазар, за да СЛУЖАТ - не да ПРОДАВАТ. Тези Консултанти на бизнеса в никакъв случай
не работят за ПАРИ. Тяхната единствена конвертируема валута се нарича ДОВЕРИЕ. Ето защо, обратно на негативните тенденции за смисъла на съществуването на Бизнес Консултантите на българския пазар, си заслужава всеки Водещ Лидер и Отговорен за бизнеса в България да Инвестира време и научи повече за тях."
"

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД