ПОДАРЕНИТЕ ПАТЕРИЦИ НА БИЗНЕСА€ВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ - ПОДАРЕНИТЕ ПАТЕРИЦИ НА БИЗНЕСА


Захвърлете "патериците" на Европейските проекти
и научете бизнеса да "ходи" сам.
Европейският съюз чрез ЕВРОПРОЕКТИТЕ продължава да поставя "ПАТЕРИЦИ" под мишниците на Българския бизнес.

Вместо да се правят реформи и привличат инвестиции, много български фирми все още се надяват да усвоят средства за бизнеса си чрез Европейските фондове.
БИЗНЕСЪТ ДА ЗАХВЪРЛИ "ПАТЕРИЦИТЕ" НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ И ДА СЕ НАУЧИ ДА "ХОДИ" САМ!


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес


"Много български предприемачи знаят какво е да изградят сами бизнес, без подкрепата на банки или Европейски фондове. Други получават погрешното чувство да смятат, че одобрени и получили средства от Европейските фондове за развитие на бизнеса, са "ИЗБРАНИТЕ" от техния сектор и, че Европа заедно с Българското правителство са им отредили видно, сигурно и пожизнено място в Българската и Европейската пазарна икономика.

За съжаление, реалността и целите на Европейската икономика са коренно различни. Чрез Европейските проекти Европа контролира икономически не само Българския държавен сектор, а и отдавна много умело се е намесила и продължава да се меси в целите и приоритетите на частния бизнес в България. Ако ние, българските предприемачи, не определим и не набележим бъдещето и основните цели на частния бизнес в България занапред, някой друг ще го прави вместо нас."

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООД