ТРОЯНСКИЯТ КОН ЗА БИЗНЕСА€ВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ - ПРИКРИТИЯТ ТРОЯНСКИ КОН ЗА БИЗНЕСА


Лидерите да прогонят завинаги Троянския кон от бизнесаПреди да се решат отново да се възползват от което и да e финансиране по Евро и други спомагателни програми за бизнеса, собствениците / акционерите да проучат внимателно дали на хоризонта на Българската и Европейска икономика ще има сериозната нужда от още една допълнителна модерно оборудвана фирма, произвеждаща поредния дублиращ продукт за Българския или Европейския / Световния пазар.

Лидерите да НЕ позволяват повече Европа "ДА СИ РАЗИГРАВА КОНЯ" на територията на техния бизнес, а насочат енергия и средства в дейности, свързани с формиране на иновационни стратегии за цялостна диверсификация на бизнеса и неговите продукти/услуги, коопериране със сродни фирми в бранша за съвместно използване на ресурсни бази и общи търговски марки и обединяване на усилия за създаване на нови конкурентни предимства с цел генериране на по-големи печалби.

Високо прокламираните и препоръчвани от Европейския съюз фондове за финансиране са били и винаги ще бъдат повече в полза на местни данъчни структури, банки, социални политики, отколкото да са в пряк интерес на самите собственици / акционери на бизнеса.
Икономическите цели на Европа за финансиране на бизнеса чрез Европейски проекти са само едни:

Свръхпроизводство и ниски изкупни цени на продуктите / услугите
и превръщането на всяка една фирма, възползвала се от финансиране
по Евро програми, от ЕДИН УТВЪРДЕН, ОТКРОЯВАЩ СЕ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН В ЕДИН ЛЕСНО ПОДМЕНИМ, ОБЕЗЛИЧЕН,
ПОД-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ БИЗНЕС.