ОЦЕНКА НА БИЗНЕСОЦЕНКА НА БИЗНЕС *

КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА
И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА?


Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка (само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.

А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес

"Узнайте истинската стойност на бизнеса и разликата, когато сте от ЕДНАТА и, когато сте от ДРУГАТА СТРАНА НА БАРИЕРАТА."ЕДИН БИЗНЕС
МОЖЕ ДА СТРУВА МНОГО ПОВЕЧЕ,
ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА!

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООД


► ВАЖНО !
Бенефит България Консулт НЕ ПРЕДЛАГА ОТДЕЛНО или САМОСТОЯТЕЛНО Услугата "Оценка на Бизнес" на Търговското Дружество.


Дейността (Услугата) по Оценката на конкретен бизнес (Търговско Дружество) е съвкупна част от цялостните комплексни услуги, предлагани от Бенефит България Консулт за "Набиране на Допълнителни Средства - Инвестиции", "Преструктуриране на Бизнеса", "Сливания на Търговски Дружества" или "Продажба на Бизнес" и се изпълнява само при вече стартирани ЕТАП 1 и ЕТАП 2 от Услугите на Бенефит България Консулт ЕООД.

Услугата "Оценка н Бизнес" се използва само в случаите,
- когато Оценката на бизнеса е необходима при набиране на Допълнителни Средства - Инвестиции,
- при представяне пред Инвеститори / Бъдещи Партньори от България и Чужбина,
- при Преструктуриране на Бизнеса, Сливания на Търговски Дружества или Продажба на Бизнес (всички или част от Търговските Дялове).

Услугата "Оценка на бизнес" е пряко свързана със специалните стратегии за ОТКРИВАНЕ ПРИЧИНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТОЙНОСТТА НА БИЗНЕСА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТА / УСЛУГАТА НА ФИРМАТА, които са част от специализираните методи за проницателно - задълбочен анализ на бизнеса (на изключително персонално ниво) и са собствено НОУ-ХАУ на
Бенефит България Консулт.

Повече за специализираните методи за проницателно - задълбочения анализ на бизнеса на

> УСЛУГИ / УСЛОВИЯ