ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС СЪВЕТ 1ДИРЕКТНАТА ПРОДАЖБА Е РАВНА
НА ДИРЕКТНА ЗАГУБАОбявяването на бизнеса директно за продажба гарантира сигурни и директни загуби.Единствено собствениците (акционерите или хората от управителния съвет) са най-добре запознати с реалната обстановка в който бизнеса в момента се намира, но най-предвидливите и съобразителните от тях ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят катастрофални промени в статуквото на търговското дружество (отказ от банково кредитиране, EU финансиране и др.), а изпреварят негативните последствия и опитат да продадат изцяло или частично бизнеса на възможно най-добрата стойност СЕГА, дори и за повече, отколкото бизнеса се оценя в момента.

За да се постигне тази високa финансова цел, първото (неписано) правило, към което трябва да се придържат, е:

НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да се забравят (тези, които искат да получат висока цена за стойността на търговските дялове или акции) употребата на фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".


Намираме инвестиции за развитие или изцяло продаваме Вашия бизнес"Най-добрият начин да се провали един бизнес е да се обяви публично, че се продава, защото работниците, служителите, клиентите, контрагентите, наемодателите и т.н. може да не си допаднат с новите собственици на бизнеса.

Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнеса се продава, със сигурност, ще бъдат Вашите конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша
НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А, ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ БИЗНЕСА И СЕКТОРА В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.


И не само това, а и това, че Вие и Вашия бизнес и марката на бизнеса за Вашите конкуренти сте вече ИСТОРИЯ."

Николай Славков
Управител

Бенефит България Консулт ЕООД