РЕКЛАМНИ СТАТИИ – БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ 1

ПОВЕЧЕ ЗА БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ
> УПОРИТИ ЛИ СА ЛИДЕРИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС?

Това са думите, които определят Мисията, Целите и Визията на Бенефит България Консулт за Българския Бизнес и бъдещето на неговите водещи Лидери. Тази глобална визия олицетворява бизнес каузата, за която се бори Бенефит България Консулт и нейният Лидер Николай Славков. НЕ САМО БИЗНЕС УСЛУГИ, А РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ. В БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЗАВИНАГИ ПРОМЕНЯМЕ НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС И ЗА БИЗНЕСА КАТО ЦЯЛО В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. → Мисия, Цели и Визия - Бенефит България.

> ПОВЕЧЕ ЗА НАС

ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛИ ЗА БИЗНЕСА
> КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ?

Президентът на България стои над парламента и всички останали държавни институции, но нека Собствениците и Лидерите на бизнеса никога да не забравят, че над президента стои държавата, а над държавата стои БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС.

> ПОВЕЧЕ


🍁 ПОСЕТИТЕ СЕМЕНА НА УСПЕХА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
> С НОВИ 🍁 КЪСНОЕСЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БИЗНЕСА

Само най-предвидливите от бизнес екипа, които са помислили отрано и вече са посели семената на промяната, могат да се надяват на ИЗОБИЛЕН УРОЖАЙ ДНЕС. А за тези, които все още не са усетили ЕСЕННИЯ ПОЛЪХ на НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ и досега не са засели НОВИТЕ СЕМЕНАТА НА ПРОМЯНАТА, могат да го направят СВОЕВРЕМЕННО. ИЗБЕРИ ОТ СЕМЕНАТА НА ПРОМЯНАТА И НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ !

> 🍁 ЗА УРОЖАЙ, ИЗОБИЛИЕ, ПЛОДОРОДИЕ И БЕРЕКЕТ →

ЗА ПОВЕЧЕ РАЗВИТИЕ И МОМЕНТУМ В БИЗНЕСА
> БИЗНЕСЪТ НА ПО-ГОРНАТА ПРЕДАВКА ➂ ➠ ➃ ➠ ➄ ➠

ВОДАЧИТЕ НА БИЗНЕСА ДА ПРЕВКЛЮЧАТ НА ПО-ГОРНАТА ПРЕДАВКА ЗА ПОВЕЧЕ МОМЕНТУМ И НАПРАВЯТ СВОЯ НОВА БИЗНЕС РЕВОЛЮЦИЯ. "КОГАТО БИЗНЕСЪТ НАБЕРЕ СЕРИОЗЕН МОМЕНТУМ Е ТВЪРДЕ ВЕРОЯТНО ТОЙ ДА ОСТАНЕ МНОГО ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ В ДВИЖЕНИЕ." - Николай Славков / Бенефит България

> С БИЗНЕСА НА ПО-ГОРНАТА ПРЕДАВКА ➂ ➠ ➃ ➠ ➄ ➠


GO AROUND THE WORLD
> С БИЗНЕСА НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ

ОТВОРИ ПОРТФОЛИОТО НА БИЗНЕСА ЗА НОВИ ИДЕИ И НАПРАВИ ДИГИТАЛНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМАТА ИСТИНСКИ ПРАЗНИК ЗА ВЪНШНИЯ СВЯТ...AND...! MAKE THE REVOLUTION !

> GO AROUND THE WORLD WITH YOUR BUSINESS ➤


БИЗНЕС БЕЗ ЕВРО СУБСИДИИ

> ПРИВИДНО МОДЕРНИЯ ЪНДЪРГРАУНД

БИЗНЕСЪТ ДА ИЗЛЕЗЕ НАВЪН ОТ ПРИВИДНО МОДЕРНИЯ ЪНДЪРГРАУНД! Привидно луксозен, модернистично представен и иновативно оборудван И ВСЕ ПАК ЪНДЪРГРАУНД. Почти всички бизнеси в България се ползват от облагите на евтиния МЕТРО транспорт (ЪНДЪРГРАУНД) - добре субсидиран и подпомогнат от Европейско финансиране, интернационални банки и други спомагателни финансово повдигащи инструменти.

Затова почти винаги долу, в ЪНДЪРГРАУНДА, е доста ограничено откъм нови възможности и определено е пренаселено с много еднообразни и еднотипни пътници.

Заставени да ползват евтиния транспорт на привидно луксозния, модернистично представен и иновативно оборудван така наречен ЪНДЪРГРАУНД, българските лидери на бизнеса трябва добре да осъзнаят, че съществува и ЪПЪРГРАУНД, където бизнесът им може веднъж завинаги да излезе на повърхността, далече от пряката зависимост на банковото финансиране и подпомагането с Евро субсидии (проекти) и други помощни финансови "ИНЖЕКЦИИ" за временно "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ".

Бизнесът в България и неговите Лидери да преценят реалистично действителните възможности на фирмата и способността за по-нататъшното й дългосрочно и устойчиво развитие, за да избегнат пряката зависимост от кредитирането "ДО БЕЗКРАЙ" от финансови и банкови институции и обърнат повече внимание за представянето на бизнеса и бъдещите планове по много по-иновативен начин и приложат нови концепции с много по-разширена инвестиционна насоченост.

Новите, все по-сложни и ограничаващи бизнеса в България регулаторни изисквания на правителството принуждават българския бизнес все повече да се нарежда на дългата опашка, за да си закупи евтин билет и да ползва ЪНДЪРГРАУНДАи да няма възможността да изпита свободата и неограничените възможности горе на ЪПЪРГРАУНДА.

> ЕДИНСТВЕНАТА ПОСОКА ЗА ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ МЕТРОТО Е НАГОРЕ ⇗

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ, СВЪРЗВАНЕ С ИНВЕСТИТОРИ
> ⊗ КОЯ Е ОПОРНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА?

ОГРОМНАТА СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОГАТО СОБСТВЕНИЦИТЕ (АКЦИОНЕРИТЕ) И ТЕХНИЯТ БИЗНЕС СА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ТРЕТАТА СТРАНА. При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА. Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес достига изключително високи нива. По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия бранш е повече от гарантирано. Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa, винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и капиталовите им вложения. Ако в досегашните взаимоотношения с Инвеститорите / Партньорите в бизнеса са възникнали временни трудности и с течение на обстоятелствата и времето партньорските връзки постепенно са охладнели, най-разумното решение е Собствениците (Акционерите) да се обърнат към доверен Партньор, който да влее нова позитивна сила в отношенията с досегашните Инвеститори / Акционери като им отвори още врати за нови инвестиционни възможности в България. Когато един бизнес, неговите лидери и най-вече техните бизнес планове се представят от ТРЕТАТА СТРАНА, разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия бранш е повече от ГАРАНТИРАНО.

> НАБЕЛЕЖИ ОПОРНАТА ТОЧКА ⊗ НА БИЗНЕСА

"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си
и бизнеса си директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от България или от Чужбина."

Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД


ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ, СВЪРЗВАНЕ С ИНВЕСТИТОРИ
> БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ИГРАЕ ЕДНАКВО И НА ⇦ ЗАПАД И НА ИЗТОК ⇨

От сега нататък всички Лидери на бизнеса в България ще имат единственото по рода си преимущество и изключителните възможности да ИГРАЯТ еднакво и в двете посоки на света и НА ⇦ ЗАПАД и НА ИЗТОК ⇨. ОТ ТЕЗИ НЕВЕРОЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ САМО ЕДНО: ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ, ДА БЕНИФИЦИРАТ И ПАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ОТ ИЗТОКА И ОТ ЗАПАДА-ЕДНОВРЕМЕННО.

> ИГРАЙ С НАС


⋀ БИЗНЕСЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
> К⋀К ИЗГЛЕЖДА БИЗНЕСЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ?

Всеки бизнес, финансиран от кредитни институции изглежда почти по един и същ начин в очите на банкови служители, счетоводители, оценители, одитори, лизингодатели, обезпечители и др. Така прогресът, развитието и растежът на бизнеса е "респектиращо" предвиден, а бъдещето на бизнеса е почти предопределено - СПОРЕД СТАТИСТИКАТА. Но в случай, че на пазара и в сектора се появи пробив, аномалии или просто бъдещите прогнози за отрасъла от външни непредвидими обстоятелства драстично се променят или привидно се занижат от световните финансови наблюдатели, лидерите на бизнеса трябва да са винаги готови да поемат всяко едно непредвидимо предизвикателство. Твърде зависими от колебанията на световната икономика, българските лидери трябва добре да знаят как бързо да излязат от неизгодната финансова зависимост и положение, в което сами са се поставили. ВЪЗМОЖНОСТТА Е ЕДНА: Нови Партньори / Инвеститори и техните свежи капитали. За да изглежда примамлив в очите на който и да е Инвеститор или бъдещ Партньор от България или от Чужбина, бизнесът трябва задължително да свали "еднотипната униформа", в която в момента е облечен и да придобие нова съвършено различна визия, разкрие и покаже на всички КОЯ Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА НЯКОЙ ДА ИСКА ДА ИМА СЕРИОЗНОТО ЖЕЛАНИЕ ДА ИНВЕСТИРА В НЕГО. Това се отнася не само за самия бизнес, а и за самите Лидери / Собственици на бизнеса. Много от прогреса не само в бизнеса, а и в живота зависи от репутацията и безупречното първо завладяващо впечатление. Ето затова бизнесът и първото впечатление от него пред Инвеститори, Нови Партньори, Нови Клиенти и за пред цялата бизнес общественост, трябва да бъде БЕЗУПРЕЧНО и ПОКОРЯВАЩО ЗАВЛАДЯВАЩ още в първите стартиращи 10 секунди. ЛИДЕРИТЕ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАК ИЗГЛЕЖДА БИЗНЕСЪТ ИМ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ: ВПЕЧАТЛЯВАЩ, СИЛНО ЗАИНТРИГУВАЩ, ЕФИКАСЕН, СИСТЕМАТИЗИРАН, ДИСЦИПЛИНИРАН И ПЕЧЕЛИВШ!

> ПОВЕЧЕ

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ - ПЧИ PDF-Icon
> ЗА ИНВЕСТИЦИОННАTA СТРАТЕГИЯ НА БИЗНЕСА

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИНВЕСТИЦИОННА НАСОЧЕНОСТ (The Investment Pitch) на: [email protected] Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за Бизнес Развитие, Допълнителни Инвестиции, Връзки с Инвеститори и Нови Партньори. ...

> ПОВЕЧЕ

БИЗНЕСЪТ ДА ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД С РАЗВИТИЕ

> БИЗНЕСЪТ ДА ПРОДЪЛЖИ ↦ НАПРЕД, НЕ ↤ НАЗАД

Приложимият избор за собствениците и лидерите измежду това БИЗНЕСЪТ ДА ОСТАНЕ В ЗАСТОЙ или ДА СЕ ВЪРНЕ НАЗАД, ще бъде само един ДА ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД ↦...

> ПОВЕЧЕ

БИЗНЕС В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
> БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС В ТОЧНАТА ПОСОКА, ПО ТОЧНАТА МАГИСТРАЛА

> ПОВЕЧЕ


БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИТОРИ, ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
> ☌ ЗА ПОСОКАТА НА БИЗНЕСА

Водещите Лидери да не се съпротивляват срещу временните застои в бизнеса, а да допуснат закона на противоположностите, като спокойно поемат посоката на махалото, следвайки умерения му равномерен ритъм и непоколебимо вярват в себе си, в собствения си потенциал и възможности и никога не забравят, че в която и посока да се насочи то, махалото винаги се връща обратно от там, от където е тръгнало.

ПАНАИРИ, КОНФЕРЕНЦИИ, БИЗНЕС ФОРУМИ, ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯPDF-Icon
> БЛАГОДАРИМ ТИ, ЛИЛИ, ЧЕ ПРИПОМНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ КАКЪВ Е НАЧИНЪТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА.

ПАНАИРИ, ПАК ПАНАИРИ И ПОВЕЧЕ ПАНАИРИ! КОНФЕРЕНЦИИ, ПАК КОНФЕРЕНЦИИ И ПОВЕЧЕ КОНФЕРЕНЦИИ ! СЪМИТИ, ПАК СЪМИТИ И ПОВЕЧЕ СЪМИТИ ! БИЗНЕС ФОРУМИ, ПАК ФОРУМИ И ПОВЕЧЕ БИЗНЕС ФОРУМИ ! И ДРУГИ С БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ !

> КЪМ НАЧИНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ


ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛИ ЗА БИЗНЕСА И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
> БИЗНЕСЪТ ДА ИЗЛЕЗЕ ДА ПЛАВА В ОТКРИТИ ВОДИ ЗА НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Бизнес Рулинг в по-дълбоки води. Доста усложнената политическа обстановка, накланяща кантара на Българския бизнес към постоянна несигурност, трябва да е неоспоримо доказателство за всеки, ОГЛАВЯВАЩ своето Търговско дружество, че Е ДОШЛО КРАЙНО ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ - "КОРАБЪТ ДА НАГАЗИ В ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ВОДИ", за да ОТКРИЕ Нови Партньорства за още Чужди Пазари, Нови Стратегически Инвеститори от съответния бранш и посрещне с безстрашна увереност ОПАСНИТЕ ВЪЛНИ НА БЪДЕЩИTE СВЕТОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ.

> ПОВЕЧЕ

ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС, ОЦЕНКА НА БИЗНЕС, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
> ДА ПРАВИМ ИСТИНСКИ ПАЗАРЛЪК С БАШ ЛИДЕРИТЕ НА БИЗНЕСА

Откакто Иван Мърквичка е нарисувал тази картина през 1885, начините за Търговия изцяло са се променили, но едно най-обикновено нещо си е останало абсолютно същото: Това положително приятелско чувство на най-изчистените и добронамерени отношения между ПРОДАВАЧА и КЛИЕНТА, когато стане дума за пазарлък (търговия или всякакъв вид бизнес). Това изключително бързо заразяващо и позитивно чувство, което винаги е водело до стабилни бизнес взаимоотношения - така позабравената "тайна" на дългосрочния успех в бизнеса.С БАШ ЛИДЕРИТЕ НА БИЗНЕСА ДА ПРАВИМ ЧИСТ ПАЗАРЛЪК, БЕЗ ИЗЛИШНИ И КОМПЛИЦИРАЩИ УСЛОЖНЕНИЯ.

> ОПИТАЙ ТУК > BURADA DENEYIN