• николай славков - бенефит българия консулт еоод - услуги и условия

УСЛОВИЯ И УСЛУГИ

ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

В Услуга на Българските Лидери и Техния Уникален Бизнес с едни от НАЙ - ШИРОКООБХВАТНИТЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ СТРАТЕГИИ И НЕПОВТОРИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ от 1992 г. и до днес.


УСЛОВИЯ И УСЛУГИ - БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ

Предлагаме на Българските Лидери и техния бизнес НЕСРАВНИМИ УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса
или Продажба на Бизнес.

ПРЕДЛАГАМЕ МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ОТ НАС ОЧАКВАТ.


За да съумеем напълно да навлезем в същността и разберем в детайли специфичните особености на бизнеса на нашите клиенти, за да вникнем изцяло в уникалните им обстоятелства, за да придобием изключително ясна представа за Собствениците / Акционерите / Партньорите (Водещите Лидери на бизнеса) като личности и схванем безпогрешно техните бизнес амбиции и цели, за да постигнем действителни резултати и ОСЪЩЕСТВИМ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ НАМЕРЕНИЯ, започването на работа с Бенефит България Консулт преминава през ДВА встъпително - подготвителни консултативни ЕТАПА в рамките на ТРИ бизнес срещи.

За да бъдем всички максимално ефективни и ползотворни в ежедневната работа и избегнем излишната загуба на скъпо струващото време на потенциалните ни клиенти, във фирмената политика на Бенефит България Консулт НЕ Е ЗАЛОЖЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ СРЕЩИ. За още по - голямо улеснение ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ (ПРЕДПРОУЧВАТЕЛНИ) СРЕЩИ с потенциалните ни клиенти са СВЕДЕНИ ДО МИНИМУМ. В името на бъдещия успех на техния бизнес, бихме били повече от щастливи да приветстваме КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ със СЕРИОЗНИ БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ от страна на Собствениците, Партньорите и Акционерите на бизнеса (ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ) СЛЕД ВЕЧЕ ВЗЕТИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНОТО СТАРТИРАНЕ НА СЪВМЕСТНА РАБОТА С БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД. За повече удобство на клиентите, срещата за ЕТАП 1 се планира, съгласува и организира МИНИМУМ ТРИ ДО ПЕТ ДЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Същото се има предвид при планирането и организирането на ВТОРАТА СРЕЩА за последващия ЕТАП 2.

За да бъдат изцяло информирани относно начина на започване на работа с Бенефит България Консулт, най - учтиво препоръчаме на Собствениците, Акционерите и Партньорите (Представителите на Бизнеса), предварително да се запознаят в детайли с УСЛОВИЯТА на Бенефит България Консулт, внимателно да анализират възможностите ни и преценят до каква степен ще сме от особена полза за бъдещето на техния бизнес. Искрено съветваме Отговорните за Бизнеса да отделят достатъчно време и обстойно се запознаят с цялостната дейност на фирмата, с всички предлагани Услуги, с процедурата и Условията за стартиране на работа и вземат своето окончателно (всеобщо решение с всички Представители и Партньори на бизнеса), че Бенефит България Консулт е правилната фирма,
на която ЩЕ ДОВЕРЯТ УСПЕХА НА ТЕХНИЯ БИЗНЕС и официално заявят своето категорично намерение за започване на работа с нас.

НИЕ НЕ СЕ СРЕЩАМЕ С ПОВЕЧЕТО ОТ НАШИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ, НО ПРАВИМ БИЗНЕС С ТЕЗИ, С КОИТО СЕ СРЕЩНЕМ. РАБОТИМ ИЗЦЯЛО В ИНТЕРЕС НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ В ПОЛЗА НА ТЕХНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.


На разположение сме по всяко време да отговорим на всички допълнителни въпроси, свързани с Дейността, Услугите и Условията за започване на работа с Бенефит България Консулт ЕООД на телефони: 0887588644 / 02 411 4565 или на запитване по email: [email protected]

За по - голямо улеснение, моля изтеглете на PDF файл от червената иконата ЕТАП 1 и ЕТАП 2 необходими за започване на работа с Бенефит България Консулт или директно се запознайте изцяло с всички ЕТАПИ на работа по - надолу на страницата.


PDF-Icon

> ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ


ЕТАП 1
______


ПЪРВА БИЗНЕС СРЕЩА - КОНСУЛТАЦИЯ включва:

1. Провеждане на първа бизнес среща - консултация със собствениците на търговското дружество за запознаване с проблемите и целите на бизнеса, работещата динамика, финансовото състояние, фирмените и маркетингови политики и стратегии, конкурентоспособността на продуктите и услугите, позициите на пазара, намеренията на собствениците и др.


Времетраенето на ПЪРВАTA БИЗНЕС СРЕЩА е с продължителност до 5 часа в съгласуван с Вас работен ден в офисите ни в гр. София или на друго (предварително уговорено) място, съобразено със спецификата на съответната бизнес среща / официално посрещане, изискващо ВИСОКО НИВО НА БИЗНЕС ПРЕДСТАВЯНЕ.

За да гарантира Вашата стриктна конфиденциалност по отношение изложената информация, касаеща цялостното състоянието на търговското дружество, Бенефит България Консулт задължително подписва СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕРАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - приложение към Консултантския Договор за ЕТАП 1 и ЕТАП 2.

Изтеглете за информация примерен Консултантски Договор за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 и Споразумение за Неразкриване на Информация на PDF файл от иконата по - долу.

PDF-Icon
• Оригиналният Консултантски Договор за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 заедно със Споразумението за Неразкриване на Информация се подписват в деня на срещата на место в офиса на Бенефит България Консулт ЕООД в гр. София.

• На ПЪРВАТА БИЗНЕС СРЕЩА - КОНСУЛТАЦИЯ се уточнява и точния ден за ВТОРАТА БИЗНЕС СРЕЩА - ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕСТО - ЕТАП 2


ЕТАП 2
______


ВТОРА БИЗНЕС СРЕЩА - ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕСТО ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЮ ДИЛИДЖЪНС включва:

1. Провеждане на втора бизнес среща - посещение на место на всички обекти на фирмата с цел извършване на точен анализ и обстоен преглед на резултатите от дейността на търговското дружество. Определяне състоянието на сградния фонд, машините и съоръженията. Запознаване с реалното състояние на бизнеса, с целия процес на производство и начина на предлагане на услугите, установяване нивото на работещата динамика, методите на управление на активите и проблемите във фирмата като: кризи в управлението, конкурентоспособност в съответния регион, мястото на действие, особености на локацията и др. Получаване информация, необходима за приспособяването на финансовия отчет с цел определяне бъдещи финансови прогнози и за констатиране и предоставяне становище за реалната стойност на бизнеса (при осигуряване на допълнителни Капитали / Инвестиции, Продажба на Бизнес и Преструктуриране на Бизнеса). Запознаване с всички останали специфични обстоятелства и особености на бизнеса.

2. ОТКРИВАНЕ ПРИЧИНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТОЙНОСТТА НА БИЗНЕСА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТА (УСЛУГАТА) *

Продължителността на ВТОРАТА БИЗНЕС СРЕЩА - ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕСТО ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЮ ДИЛИДЖЪНС е от 1 до 3 работни дни.

Изготвянето на КОНКРЕТНОТО ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ в писмен вид (след ВТОРАТА БИЗНЕС СРЕЩА ЕТАП 2 - ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕСТО ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ДЮ ДИЛИДЖЪНС) за цялостното (реално) състояние на бизнеса до момента, включително и неговата актуална оценка, плюс възможности за повишаване стойността на бизнеса / фирмата и конкурентоспособността на продукта / услугата се предоставя до 30 работни дни, считано от датата на подписване на Консултантския Договор.

/ В доклада (ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ) се предоставят практически насоки и конкретни напътствия и препоръки към Собствениците (Акционерите) на бизнеса (ДО 12 МЕСЕЦА НАПРЕД) за прилагане на бъдещи стратегии с оглед вземане на спешни наложителни мерки за Бизнес Развитие, за Набиране на Инвестиции (възможности за допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина), за Преструктуриране на Бизнеса или за Продажба на част от търговските дялове на бизнеса. /

3. ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

В рапорта (ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ) Бенефит България Консулт включва и изложения на отговори на определени критични въпроси, засягащи действителното състояние на бизнеса, като:


- Защо презентацията на фирмата в общественото пространство не води до задоволителни резултати в бизнеса

- Кои са най-точните причини продуктите (услугите) на бизнеса да не се продават според предварителните бизнес планове и прогнози на фирмата

- Защо оборотите на фирмата са драстично намелели

- Защо Инвестиционната презентацията на фирмата (The Investment Pitch) за набиране на нови инвестиции, партньори и съдружници е неефективна

- Защо досега (в случай, че бизнесът отдавна е обявен публично за продажба) не е получено нито едно сериозно и изгодно предложение от потенциални клиенти и др.

- Други отговори на специфични казуси

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ на Бенефит България Консулт ЕООД се представя на официална презентация на последваща ТРЕТА БИЗНЕС СРЕЩА в офисите на фирмата в гр. София или на друго (предварително уговорено) място, съобразено със спецификата на съответната презентация.
На същата среща се разглеждат и възможности за по-нататъшни действия за продължаване на съвместната работата, като се обсъждат подробности за подготовката на оферта за преминаване към ЕТАП 3 - изпълнение на взетите решения по конкретните услуги.> ЗАЩО ЕТАП 1 и ЕТАП 2?

ЕТАП 3
______


ПОДПИСВАНЕ ДОГОВОР ЗА ЕТАП 3 ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ПО КОНКРЕТНИТЕ УСЛУГИ: „Развитие на бизнеса”, „Набиране на средства (Инвестиции)”, „Връзки с Инвеститори”, „Сливания и Придобивания”, „Продажба на Бизнес”, „Преструктуриране на Бизнес”, който Договор задължително включва специализирани стратегии на Бенефит България Консулт за ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО НА ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА - РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩО ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

За да постави солидни основи и завиши максимално интереса на взаимоотношенията между всяка една от заинтересованите страни (Клиент - Консултант / Изпълнител), Бенефит България Консулт залага на тактически индивидуален - така наречен ОПЕРАТИВНО - ИНТЕНЗИВЕН ПОДХОД
за реализиране и достигане възможно най-завидно изрядно ниво на опериращо състояние на фирмата чрез идентифициране и прилагане на организационни, оперативни и стратегически подобрения за ускоряване устойчивия ръст на приходите и печалбите, които да доведат бизнеса до съответните параметри, отговарящи на изискванията на Бенефит България Консулт за привличане на нови Партньори / Инвеститори и други.

Като пример:

Постигане абсолютна промяна на ИНВЕСТИЦИОННО - АТРАКТИВНИЯ имидж на фирмата чрез пълна трансформация на възприятието за бизнеса, като:

- ИЗМЕНЯНЕ
цялостната визия и начина на публичното представяне на компанията

- ИЗГРАЖДАНЕ на нови иновативни концепции и стратегии за развитие на бизнеса

- УВЕЛИЧАВАНЕ конкурентоспособността на продукта (услугата) на ниво, съобразено със световните стандарти

- ПРОМЕНЯНЕ начина на предлагане на продуктите

- ЧАСТИЧНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ посредством преминаване от производство само на продукти към уникални за компанията иновативни и нестандартни за сектора новаторски креативни услуги

- Чрез ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари

Прилагане на много други специално пригодени към съответния казус на фирмата инструменти за Развитие на Бизнеса, Намиране на Допълнителни Инвестиции, Привличане на Нови Партньори / Инвеститори, както и използването на собствени уникални специални стратегии, като:
ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО НА ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА - РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩО ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО. ИЗПОЛЗВАНЕ НЕТУЪРК ОТ СОБСТВЕНИ ВРЪЗКИ, ПОЗНАНСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД НОВИ ПАРТНЬОРИ И ИНВЕСТИТОРИ. **

КОНСУЛТАНТСКИЯТ / ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДОГОВОР СЕ ПОДПИСВА ЗА СРОК от 12 МЕСЕЦА.> ЗАЩО ЕТАП 3?


Когато Търговското Дружество (Kлиент на Бенефит България Консулт) е вече обект на Инвеститорски интерес или е предмет на реални (фактически) преговори за бъдещи (дългосрочни) отношения с нови Акционери / Съдружници или Търговски и Стратегически Партньори, се предоставя възможност за прилагане УСЛУГИТЕ НА БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ по ЕТАП 4.


ЕТАП 4
______


ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ИЛИ ПО-ДЪЛГОСРОЧНО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ С МИНИМАЛНО (МИНОРИТАРНО) ДЯЛОВО УЧАСТИЕ
В ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО - клиент на Бенефит България Консулт ЕООД


С многообразието си от УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО БИЗНЕС НИВО за Развитие на Бизнеса, Допълнителни Инвестиции, Връзки с Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране и Продажба на Бизнес, Бенефит България Консулт, СЕ РАЗГРАНИЧАВА от повечето традиционни консултантски фирми (правни кантори, агенции за недвижимо / индустриално имущество и други консултантски компании, обслужвaщи сферата на сливанията и придобиванията, продажбата на търговски предприятия, включително и юридически лица, реализиращи сделки от всякакъв търговски характер) С ТОВА, че:

НЕ СЛЕДВА ОБЩОПРИЕТАТА ПРАКТИКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ - ПРОЦЕНТИ ОТ СДЕЛКИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИЛИ КОМИСИОННИ ДОГОВОРИ) ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТЪРГОВСКИ ДЯЛОВЕ / АКЦИИ ИЛИ ДРУГИ БИЗНЕС СПОГОДБИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ДОГОВОРКИ.

В замяна на това, в политиката на Бенефит България Консулт е заложено прилагането и изпълнението на ЦЕЛЕНАСОЧЕН (РЕЗУЛТАТНО - ОРИЕНТИРАН) ПЛАН за ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ (или друга форма на обединение) до момента на осъществяването на фактическата продажба на дялове и акции от Фирмата - Клиент на Бенефит България Консулт или СЪДРУЖИЕ в един по-дългосрочно ориентиран период (за неопределено време), стартиращ по време и продължаващ след изтичане срока на Договора по изпълнение на ЕТАП ТРИ от 12 месеца.

ПРИЛАГАНЕТО НА (РЕЗУЛТАТНО - ОРИЕНТИРАНИЯ) ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПЛАН ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ПО-ДЪЛГОСРОЧНО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ И ПАРТНЬОРСТВО с Бенефит Българя Консулт Е С ЦЕЛ:

- ЗАЩИТАВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО - КЛИЕНТ НА БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И ГАРАНТИРАНЕ УВЕЛИЧАВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ ДОВЕРИЕТО ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ИНВЕСТИТОРИ / ПАРТНЬОРИ

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на по-нататъшни разширени след сделката услуги в подкрепа на интеграцията и на двете страни:
(Партньор / Инвеститор и Фирмата - Клиент на Бенефит България Консулт)

- ГАРАНТИРАНЕ плавен преходен процес при присъединяването на Новите Партньори / Инвеститори / Съдружници, като едновременно с това балансирано защитава интересите на Собствениците / Акционерите на бизнеса (клиенти на Бенефит България Консулт), както и интереса на Новите Партньори / Съдружници - Инвеститори в бизнеса

- ПРЯКО ФОКУСИРАНЕ върху продължаване подобряването на развитието на бизнеса, оперативната му ефективност, намаляване на риска, осигуряване на нови търговски сделки и много други - за неопределен срок от време, (стартиращ по време и продължаващ след изтичане срока
на Договора по изпълнение на ЕТАП ТРИ за срок от 12 месеца)
.

(Обяснение)

С този целенасочен подход за ДВУСТРАННО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪДРУЖИЕ с Фирмата - Клиент, Бенефит България Консулт поема пряката отговорност да заинтригува с присъствения си потенциал (с капацитета си да предлага и много други инвестиционни възможности на Инвеститори от целия свят в България) и непрестанно да стимулира и завишава в пъти високото ниво на интерес към фирмата, като паралелно с това повишава
и нейната пазарна стойност.

Бенефит България Консулт залага на целевия фактор на психологическо обвързване с Фирмата - Клиент и с всички нейни Партньори и Акционери
в дружеството, за да може максимално да установи по-добро взаимодействие за успешно сътрудничество, да затвърди доверието, да положи солидни основи за по-дългосрочно съдружие и, най-вече, да повиши многократно взаимния интерес между Поръчителя (Фирмата - Клиент) и Консултанта - Изпълнител (Бенефит България Консулт), да подпомогне процеса за изпълнение на по-нататъшните разширени след сделката услуги в подкрепа на интеграцията и на двете страни (Новите Партньори - Инвеститори и Фирмата Клиент на Бенефит България Консулт) - особено в случаите, когато ИНВЕСТИТОРЪТ Е ИЗВЪН сферата на действие на Фирмата - Клиент и НЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР / ПАРТНЬОР, изрично опериращ в същия бранш.

СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ИЗГРАДЕНИ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ, С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ОПИТ, С ЕКСПЕРТНИТЕ ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПОЗНАНИЯ
В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ И В СВЕТОВЕН МАЩАБ (НОУ ХАУ на Бенефит България Консулт)
, с целия си НАЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ, с всичко това, Бенефит България Консулт допълнително допринася за много по-добри перспективи за бъдещето на вече новосформираното Търговско Дружество - (Новите Партньори - Инвеститори и Фирмата - Клиент на Бенефит България Консулт), за още допълнителни инвестиции, за повече нови търговски сделки и максимално реализиране на всички благоприятни възможности за добавяне на допълнителна стойност и успех в бизнеса.

/ По-горе изложеното в ЕТАП 4 от Услугите на Бенефит България Консулт подлежи и на всякакви други Договаряния между Фирмата - Клиент и Консултанта - Изпълнител (Бенефит България Консулт), стига да са резултатно ориентирани и напълно съобразени с целите на Собствениците, Акционерите на бизнеса (Клиенти на Бенефит България Консулт) и изцяло да удовлетворяват взаимния интерес и на двете страни. /ЕТАП 5
______


КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНО ДЪЛГОСРОЧНО ИНВЕСТИРАНЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Бенефит България Консулт предлага на български юридически лица дългосрочно партньорство и сътрудничество за СЪВМЕСТНО ИНВЕСТИРАНЕ (дялово участие) в български фирми:

• Инвестиране (без публично предлагане) в малки и средни, наскоро модернизирани, частни фирми в етап на растеж и разрастване, работещи в перспективни сектори на икономиката, с положителни финансови показатели, с висок процент на свободни парични потоци, с голям потенциал за бъдещ растеж, с отлично подготвени и мотивирани собственици / мениджърски екипи за по-нататъшно развитие не само на европейски, а и на световни пазари.

• Инвестиране във фирми в етап на органичен растеж и растеж чрез сливания и придобивания. Органично - инвестиции в ресурси, за разширяване дейността на фирмата, за производство на нови продукти, встъпване на нови пазари, географски региони и изграждане на нови канали за дистрибуция в България и Чужбина. Чрез сливания и придобивания - ускоряване на растежа чрез придобивания.

• Инвестиране във фирми в етап на преструктуриране и др.

Сектори:
- Земеделски сектор (зърно производство и търговия)
- Хранителен сектор
- Индустриален сектор
- Проекти в туристически сектор
- Проекти с недвижими имоти и земеделски земи
- Проекти за електронна търговия, аутсорсинг услуги и др.> ЗАЩО ЕТАП 5?


* ОТКРИВАНЕТО НА ПРИЧИНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТОЙНОСТТА НА БИЗНЕСА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТА / УСЛУГАТА НА ФИРМАТА са част от специализираните методи за проницателно - задълбочения анализ на бизнеса (на изключително персонално ниво) и са собствено НОУ-ХАУ на Бенефит България Консулт ЕООД.

** Специалните стратегии за ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО НА ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА - РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩО ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО и ИЗПОЛЗВАНЕ НЕТУЪРК ОТ СОБСТВЕНИ ВРЪЗКИ, ПОЗНАНСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД НОВИ ПАРТНЬОРИ И ИНВЕСТИТОРИ са предназначени само за услугите „Развитие на бизнеса”, „Набиране на средства (инвестиции)”, „Връзки с инвеститори”, „Продажба на бизнес” и са собствено НОУ-ХАУ на фирма Бенефит България Консулт ЕООД.


> ЗА НАС

> НАШИТЕ КЛИЕНТИ


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ
____________________________


Бенефит България Кoнсулт ЕООД си запазва правото да НЕ ОТГОВАРЯ на заинтересувани лица и запитвания с проучвателна цел, различни от предлаганите от фирмата услуги - / Развитие на Бизнес / Допълнителни Инвестиции / Връзки с Инвеститори / Сливания и Придобивания / Преструктуриране на Бизнес / Продажба на Бизнес / и в случаите, когато търговското дружество (БИЗНЕСЪТ) НЕ СПАДА към специфичните изисквания на Бенефит България Консулт ЕООД за перспективност в сектора, определен минимален оборот и други задължителни фактори, тясно свързани с възможността за предоставяне на ПЪРВОКЛАСНИ БИЗНЕС УСЛУГИ НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО.

ОТГОВАРЯМЕ единствено на запитвания от Собственици, Партньори, Акционери, Изпълнителни Директори, Управители, Служители на ниво Висш Мениджмънт и Юридически лица, пряко свързани с бизнеса (Фирмата / Търговското Дружество).

За да започнем ЕФЕКТИВНО ПРЕГОВОРИ, ще бъдем повече от удовлетворени да споделим нашите ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ, свързани със стартирането на ЕТАП 1 и ЕТАП 2 от услугите на Бенефит България Консулт ЕООД само при направено ОФИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ (ПОИСКВАНЕ) от отсрещната страна.

Използвайте предоставените Телефони, Имейл и Контaктна Форма по-долу за връзка с г-н Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ КОНКРЕТНИ ЗАПИТВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС СЕРИОЗНИ БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ от страна на Собствениците, Партньорите и Акционерите на бизнеса след вече взети ОКОНЧАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СЪВМЕСТНА РАБОТА с Бенефит България Консулт ЕООД.Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД

Тел: 02 / 411 45 65 Моб: 0887588644 Email: [email protected]


 1. ИМЕ И ФАМИЛИЯ / ИМЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / NAME / COMPANY NAME *
  * Въведи име и фамилия, име на фирма / Enter company name
 2. E-MAIL *
  * Моля, въведете валиден имейл адрес / Please, enter valid e-mail address
 3. ( Приемаме само официални запитвания по имейл, написани на задоволително бизнес ниво. )
  ОФИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ / INQUIRY *
  * Въведи запитване / Enter message