ЗА НАС


"Бенефит България Консулт ЕООД" е експертна и изпълнителска частна фирма, съдействаща на Търговски Дружества да взимат Най - Разумните Целесъобразно - Ефективни Решения за Бизнеса. Съдействаме на фирми с положителни финансови показатели, с балансирани позиции на пазари в България и с перспективи в проспериращи икономически сектори да Развият Бизнеса си от Национално до Европейско / Интернационално ниво и да получат Допълнително Пряко съ / Финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Компании от България и от Чужбина. Помагаме на притежатели на Дялове или Акции от фирми и компании да Oценят Бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички Дялове / Акции на Търговското Дружество на възможно най - високите стойности. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане на нови пазари чрез Сливания и Придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като Преструктурират бизнеса си бързо и резултатно. Предлагаме на Български и Чуждестранни юридически лица Дългосрочно Партньорство / Съдружие - Съвместно Сътрудничество за Инвестиране в Търговски и Акционерни Дружества чрез придобиване на Дружествени Дялове, Акции и др.


КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД


Не ме бъркайте с който и да е обикновен бизнес. Моят бизнес е в едно с безбройните мисии. Моята работна сила е цялата държава - България.

Бизнесът ми се свързва с други бизнеси извън граница, докосва се до битието на много хора и създава нови начини на живот. Чрез моя бизнес Аз допринасям за по-светлото утре на всички около мен.

Аз посвещавам бизнеса си на общото ни бъдеще и съм съпричастен с моята поета отговорност да насърчавам просперитета на всеки един Българин.

Аз вярвам, че това води до моето собствено усъвършенстване. Аз съм всеки един Български Бизнес с безбройни мисии
в България и по Целия Свят.

Мисия, Цели и Визия на Бенефит България Консулт


НЕ САМО БИЗНЕС УСЛУГИ, А РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ. В БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЗАВИНАГИ ПРОМЕНЯМЕ НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС И ЗА БИЗНЕСА КАТО ЦЯЛО В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА.

Мисия:

Мисията на Бенефит България Консулт е да сформира и изгради стабилна бизнес мрежа от предприемачи и утвърдени бизнесмени, които да прилагат новите световни модели за управление и развитие на бизнеса. Ден след ден със своята Мисия, Бенефит България работи за подобряване икономиката на страната ни и превръщането й не само в модерна Европейска държава, а и в активен и достоен участник в Световната икономика.

Прокламирайки бизнес идеите си НЕ САМО КАТО БИЗНЕС УСЛУГИ, А КАТО РАЗЛИЧНА ФИЛОСОФИЯ, Бенефит България е на българския пазар, за да подготви СЛЕДВАЩИТЕ ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС отрано и навреме да предвидят последствията и реагират адекватно на предизвикателствата на световната глобализация, новите световни модели за управление и развитие на бизнеса.

Цели:
Да помагаме на българските предприемачи да разширят кръгозора си и разчупят досегашните стереотипи за начините на финансиране и кредитиране на бизнеса в България от Банки, Европейски фондове и други Кредитни Институции (които в повечето случаи вместо да помагат, затормозяват, заробват и значително забавят развитието на който и да е бизнес), да отворят съзнанието и бизнеса си за нови идеи, нови Партньори - Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина, които да инвестират в тях и техния бизнес

Да насърчаваме българските предприемачи да приемат и други алтернативи за бърз растеж, завземане на нови пазари и генериране на сигурна печалба за техния бизнес, различен от "органичния растеж"

Да стимулираме малкия и среден бизнес да създава, произвежда и предлага конкурентоспособни стоки / услуги на световно ниво

Да създаваме колективни търговски марки и изграждаме нови дистрибуционни канали по целия свят

Да издигаме имиджа на България като производствена сила и прокламираме високото качество на българските продукти / продукция / услуги в световен мащаб

Да съветваме всички фирми да не се конкурират помежду си (особено българските), а да се обединяват и винаги да се стремят да изграждат печеливши партньорства с по-големите "играчи" в техния сектор не само от България, а и от целия свят

Да спомагаме собствениците на фирми да предприемат навременни спешни мерки за преструктурирането или цялостната продажба на техния бизнес

Да подпомагаме български фирми да избегнат фалит и възстановят тежкото си финансово състояние

Да подготвим българските собственици на фирми отрано и навреме да предвиждат последствията и да реагират адекватно на предизвикателствата на световната глобализация

Визия:
С нашите експертни бизнес съвети ние завинаги променяме начина, по който мислят клиентите ни за техния бизнес и за бизнеса като цяло.
Ние им съдействаме да взимат най-ефективните решения, които да не са само в интерес на бизнеса им, а да са най-вече в техен ЛИЧЕН ИНТЕРЕС.За основателя на Бенефит България Консулт ЕООД

Николай Славков е с повече от 24 години опит в националната TВ и Радио реклама, организирането на събития, професионалните продажби, човешките ресурси, развитието на бизнеса, набирането на инвестиции, бизнес консултантските и изпълнителски услуги в страни като Норвегия, Канада, Франция и България.

Той е незаменим специалист в уникалното представяне и презентиране на фирми пред Инвеститори и Бъдещи Бизнес Партньори.
Николай Славков е получил образованието си в John F. Kennedy Бизнес Институт Монреал - Канада със специалност Професионални Продажби (Professional Sales).


PDF-Icon