• преки инвестиции българия

ИНВЕСТИТОР

КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНО ДЪЛГОСРОЧНО ИНВЕСТИРАНЕ И ПАРТНЬОРСТВО

Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство / Съдружие - Съвместно Сътрудничество за Инвестиране в Търговски и Акционерни Дружества чрез придобиване на Дружествени Дялове и Акции.

• Съвместно Инвестиране (участие) в малки и средни, наскоро модернизирани фирми (търговски дружества) в етап на растеж и разрастване, работещи в перспективни сектори на Българската икономика, с положителни финансови показатели, с висок процент на свободни парични потоци, с голям потенциал за бъдещ растеж, с отлично подготвени и мотивирани собственици за по-нататъшно развитие не само на Европейски, а и на световни пазари.

• Съвместно Инвестиране (участие) във фирми (търговски дружества ) в етап на органичен растеж.

a) Органично - инвестиции в ресурси за разширяване дейността на фирмата за производство на нови продукти, встъпване на нови пазари, географски региони и изграждане на нови канали за дистрибуция в България и Чужбина.

б) Чрез сливания и придобивания - ускоряване на растежа чрез придобивания.

• Инвестиране във фирми в етап на преструктуриране и др.

Сектори:
- Земеделски сектор (зърно производство и търговия)
- Хранителен сектор
- Индустриален сектор
- Проекти в туристически сектор
- Проекти с недвижими имоти и земеделски земи
- Проекти за електронна търговия, аутсорсинг услуги и др.


> ЗА НАС

> ИСТОРИЯПОЯСНЕНИЯ
Подстраницата в сайта на Бенефит България Консулт ЕООД, наименувана "ИНВЕСТИТОР" и рекламното послание "КООПЕРИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНО ДЪЛГОСРОЧНО ИНВЕСТИРАНЕ И ПАРТНЬОРСТВО" в едно с всички по-долу текстове, включващи думата "ИНВЕСТИРАНЕ" ДА НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАТ като дейности, свързани с Инвестиционното Посредничество по смисъла на Закона за Пазарите на Финансови Инструменти (ЗПФИ).
Бенефит България Консулт ЕООД НЕ Е ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на Закона за Пазарите на Финансови Инструменти (ЗПФИ) и изрично се РАЗГРАНИЧАВА от дейността на лицензираните Инвестиционни Посредници - "Борсови Посредници - Дилъри, Брокери и др." и НЕ ПРЕДЛАГА услуги, свързани с Инвестиционното Посредничество,
НЕ ПОДПИСВА договори за Инвестиционно Посредничество или извършва друг тип посредничество по сделки от финансов характер с финансови инструменти, а именно:
(ценни книжа, опции, фючърси, суапове и други), НЕ УПРАВЛЯВА "портфейли" и НЕ ПРЕДОСТАВЯ консултации за инвестиране на стокови, борсови, валутни и фондови пазари.
Бенефит България Консулт ЕООД се явява като партньор, съдружник или коо-партньор, като винаги работи в съдружие със съответния Инвеститор / Партньор - Българско или Чуждестранно юридическо лице, което съвместно с фирма Бенефит България Консулт Инвестира / Участва (изкупува) за собствена сметка дружествени дялове от фирми и акции
от акционерни и други търговски дружества.

Използвайте предоставените Телефони, Имейл и Контaктна Форма по-долу за връзка с г-н Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД.

Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД

Тел: 02 / 411 45 65 Моб: 0887588644 Email: [email protected]


 1. ИМЕ И ФАМИЛИЯ / ИМЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО / NAME / COMPANY NAME *
  * Въведи име и фамилия, име на фирма / Enter company name
 2. E-MAIL *
  * Моля, въведете валиден имейл адрес / Please, enter valid e-mail address
 3. ( Приемаме само официални запитвания по имейл, написани на задоволително бизнес ниво. )
  ОФИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ / INQUIRY *
  * Въведи запитване / Enter message