ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ

Бенефит България Консулт проявява интерес за Преки Инвестиции (чрез придобиване на Дружествени Дялове и Акции) в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от Сектор Земеделие, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на свободни парични потоци, балансирани позиции на пазари в България и мотивирани собственици / акционери с високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.