ЖИВОТОСПАСЯВАЩАТА ЛИНИЯ НА БИЗНЕСА


ПОВЕЧЕ ЗА ЖИВОТОСПАСЯВАЩАТА ЛИНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС


Капиталите на България в никакъв случай НЕ ТРЯБВА да зависят изцяло от високолихвените дългосрочни заеми на Световната банка и многобройните безвъзмездни Европейски субсидии - така наречените "спомагателни финансови инструменти" за бизнеса.

Капиталите на България трябва в много голям процент да зависят от експортния потенциал на Българския бизнес, от нови външни партньорства, от повече чужди Инвестиции и поддържащо бизнес развитие на световно ниво.

Повишаването на конкурентоспособността и стандарта на живот в България изключително зависят от компаниите, конкуриращи се на Световните пазари.

Те са ключът към бъдещото устойчиво и икономическо развитие на нашата държава - БЪЛГАРИЯ. Нека всяка една, ориентирана към растеж българска фирма да е една от тези компании със силно развити Чужди Партньорства, Нови Инвестиции и ВИСОКА НАЦИОНАЛНА ЗНАЧИМОСТ.

НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ИЗГРАДИМ НОВИ МИСИИ И ЦЕЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, да съдействаме на Българските Фирми да развият бизнеса си от Национално до Европейско / Световно ниво, да получат допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и Чужбина, ЗА ДА МОЖЕМ ЗАЕДНО ДА ПОДДЪРЖАМЕ ЖИЗНЕНА ЖИВОТОСПАСЯВАЩАТА ЛИНИЯ НА БЪЛГАРИЯ - НАШИТЕ БЪЛГАРСКИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И КАПИТАЛИ.> МОЖЕМ ЗАЕДНО