ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕСАIN YOUR BUSINESS SHOES

РАЗЛИЧНИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОМЕНЯ И ПОХОДКАТА НА БИЗНЕСА

Бизнесът отдавна не изглежда така, както бихте искали да бъде. Фирмата има недостиг на оборотни средства. Продажбите и клиентите драстично са намалели. Има обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно. Изразходвани са твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били резултатни. Фирмата е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други контрагенти и я грози лош кредитен рейтинг. Бизнесът е изправен пред реална заплаха от неизбежен фалит. Дори само един от по-горе изброените фактори да е достигнал бизнеса, той обикновено предизвиква множество проблеми, като: ниски обороти, спад на продажбите и клиентите, намаляне на печалбите, липса на ликвидност и др. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ПРОПУСКИ В БИЗНЕСА ДНЕС, ЩЕ СПЕСТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (АКЦИОНЕРИТЕ) МНОГО СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ УТРЕ.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ С ОПЕРАТИВНО - ИНТЕНЗИВЕН ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ ВИСОКО АТРАКТИВНО НИВО НА ИНТЕРЕСА КЪМ ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕСА - РЕСПЕКТИВНО ВОДЕЩО ДО СЪЩЕСТВЕНО УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

За да постави солидни основи и завиши максимално интереса на взаимоотношенията между всяка една от заинтересованите страни (Клиент - Консултант / Изпълнител), Бенефит България Консулт залага на тактически индивидуален - така наречен ОПЕРАТИВНО - ИНТЕНЗИВЕН ПОДХОД за реализиране и достигане възможно най-завидно изрядно ниво на опериращо състояние на фирмата чрез идентифициране и прилагане на организационни, оперативни и стратегически подобрения за ускоряване устойчивия ръст на приходите и печалбите, които да доведат бизнеса до съответните параметри, отговарящи на изискванията на Бенефит България Консулт за привличане на нови Партньори / Инвеститори и други.

Като пример:

Постигане абсолютна промяна на Инвестиционно Атрактивния Имидж на фирмата чрез пълна трансформация на възприятието за бизнеса, като:

- Изменяне
цялостната визия и начина на публичното представяне на компанията

- Изграждане на нови иновативни концепции и стратегии за развитие на бизнеса

- Увеличаване конкурентоспособността на продукта (услугата) на ниво, съобразено със световните стандарти

- Променяне начина на предлагане на продуктите

- Частично Преструктуриране посредством преминаване от производство само на продукти към уникални за компанията иновативни и нестандартни за сектора новаторски креативни услуги

- Чрез ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари


Николай Славков

"Поглеждайки безпристрастно към цялата дейност отстрани на един бизнес, са необходими само няколко часа, за да се открият и установят всички спънки, които досега са възпрепятствали развитието на която и да е фирма.

А когато се посети фирмата на место с цел запознаване с бизнеса по-обстойно и по-отблизо, ще се навлезе много по-детайлно в дейността и работата на фирмата и ще се открият най-критичните проблеми, които отдавна Собствениците (Акционерите) НЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ.

Ще се отдели много повече време, за да се опознаят самите Собственици (Акционери) като личности, каква е семейната им динамика, ще трябва да се разбере кое е това, което ги кара да се притесняват и, най-вече, кои са тези хора от обкръжението им, които им говорят за техните лимити, ограничения и страхове, вместо за техните възможности."

Николай Славков / Бенефит България Консулт ЕООД